Czy praca opiekunki osób starszych w Niemczech wiąże się z podawaniem leków seniorowi? Jakie kompetencje w tym zakresie ma opiekunka? Jak dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków z tym związanych? Odpowiedzi szukaj w naszym artykule.

Opiekunka osób starszych podczas pobytu na szteli w Niemczech ma swoje zadania, która określa najczęściej już przedstawiona podczas rekrutacji oferta pracy. W naszej agencji Schwester Pflege dbamy o to, aby nigdy nie były to obowiązki, które w jakikolwiek sposób wchodziłyby w zakres kompetencji personelu medycznego i pod tym kątem sprawdzamy dokładnie oferty pracy dla opiekunek osób starszych w Niemczech.

Co nie wchodzi w zakres obowiązków opiekunki osób starszych w Niemczech?

Opiekunka nie powinna m.in. pod żadnym pozorem wykonywać np. zabiegów, które ingerują w warstwę podskórną seniora – do takich zabiegów zalicza się m.in. podawanie insuliny w zastrzyku. W sytuacji, gdy kondycja seniora wymaga czynności, do których wykonania potrzebna jest wiedza medyczna i takież wykształcenie kierunkowe, do podopiecznego przychodzi wykwalifikowany personel, np. Pflege Dienst, i to on zajmuje się bardziej zaawansowanymi zadaniami

Kontrola przyjmowania leków

W zakres obowiązków opiekunki osób starszych wchodzi za to często koordynacja i kontrola zapisanych seniorowi leków, co również jest odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga to rzetelności i sumienności ze strony opiekunki. Oczywiście dawkowanie leków ustala lekarz, a zadaniem opiekunki jest pilnowanie, aby senior przyjmował leki zgodnie z wytycznymi. Takie wytyczne najczęściej przedstawia opiekunce rodzina seniora. Opiekunka czuwa nad tym, aby senior przyjmował środki farmakologiczne w ustalonych porach. Często ważne jest także, aby dany lek był podany np. przed posiłkiem, czy też w jego trakcie – wszystko w zależności od lekarskich zaleceń.

Seniorzy mają tendencję do zapominania, jakie środki farmakologiczne przyjmują, kiedy jest pora na przyjęcie danego leku, jaka jest zalecana dawka czy proporcja leku. To na opiekunce spoczywa ten obowiązek, aby dopilnować odpowiedniego przydziału leków oraz przestrzegać zasad, które jej przekazała rodzina podopiecznego lub personel medyczny.

Ryzyko związane z przyjmowaniem leków

Podkreślmy jeszcze raz: podawanie leków seniorowi zgodnie z wytycznymi jest odpowiedzialnym zadaniem. Sumienność i rzetelność w jego realizacji przekłada się bezpośrednio na zdrowie, a czasem i życie seniora. Wszak odpowiednio i zgodnie z zaleceniami podane leki niejednokrotnie mają wpływ na utrzymanie seniora w dobrym samopoczuciu, a zaniedbania w tym zakresie mogą być brzemienne w skutki.

Źródłem zagrożenia może być sam senior pozbawiony nadzoru opiekunki, który – z uwagi na podeszły wiek czy też kondycję psycho-fizyczną – może przyjąć złą dawkę leków. Osoba starsza, która nie zawsze potrafi prawidłowo ocenić sytuację (np. z uwagi na demencję czy inną chorobę otępienną), może np. przegapić porę przyjęcia leków lub przyjąć podwójną lub większą dawkę leku.

Jakie są konsekwencje przedawkowania leków?

Do konsekwencji przedawkowania zaliczyć można m.in. problemy żołądkowe, zawroty głowy, nudności, podwyższoną temperaturę ciała, nagły wzrost cukru lub ciśnienia tętniczego itp. Są to tylko przykładowe skutki przyjęcia zawyżonej dawki leków lub też innych niedopatrzeń związanych z ich przyjmowaniem. Stąd też duża odpowiedzialność opiekunki, której zadaniem jest często właśnie dbanie o to, aby senior stosował się do zaleceń lekarza lub personelu medycznego, a także pamiętał o przeciwwskazaniach związanych z przyjmowanymi lekami.

Choć wskazane wyżej konsekwencje przedawkowania leków mogą wyglądać na niegroźne, to trzeba mieć na uwadze, że jest duże ryzyko, iż sytuacja związana z nieprawidłowym przyjęciem leków przez seniora może zagrażać jego zdrowiu i życiu. Dlatego też potrzebna jest szczególna uważność opiekunki osób starszych, jeśli chodzi o ten aspekt opieki nad podopiecznym związany z przyjmowaniem leków.

Zasady i dobre praktyki związane z przyjmowaniem leków przez seniora

Koordynując przyjmowanie leków przez seniora, należy przede wszystkim dobrze zapoznać się z zaleceniami, jakie przekazała opiekunce rodzina podopiecznego albo personel medyczny (lekarz, Pflege Dienst). Wszelkie niejasności lub wątpliwości związane z tymi zaleceniami, koniecznie należy rozwiać, zanim podamy seniorowi leki. Tylko wtedy, gdy wszystko jest jasne, opiekunka osób starszych może mieć pewność, że w odpowiedni sposób zadba o terapię farmakologiczną seniora.

Najważniejsze jest tutaj, aby – rozdzielając, a następnie podając leki seniorowi – przestrzegać ściśle wszelkich wskazówek oraz zaleceń lekarza. Pomocne są tutaj recepty oraz notatki, które pozyskaliśmy od lekarza lub personelu medycznego. Dobrze jest mieć taką notatkę, która porządkuje, jakie leki i o jakich porach należy podawać seniorowi, i posiłkować się nią w razie potrzeby.

Dobrą praktyką jest rozdzielanie leków na poszczególne dni i pory danego dnia. Pomocne są w tym specjalne pojemniki, które można m.in. zakupić w aptece. Dzięki takiemu podziałowi można z łatwością zapanować nad poszczególnymi lekami i uniknąć pomyłki czy przeoczenia w podaniu danego farmaceutyku. Bardzo ważne jest, aby sprawdzać datę ważności, która zazwyczaj umieszczona jest na opakowaniu danego leku. Należy pamiętać, że przyjmowanie środków farmakologicznych, które są już niezdatne do spożycia, może mieć tragiczne skutki. W sytuacji, gdy zapasy leków się kończą, a zbliża się np. długi weekend lub święto, z wyprzedzeniem należy zadbać o zaopatrzenie apteczki i wykupienie niezbędnych leków.

Jeśli okaże się jednak, że pominięta została dawka leku, należy sprawdzić ulotkę przeznaczoną dla pacjenta. Ulotka powinna zawierać informacje dotyczące takich właśnie awaryjnych sytuacji. Można też śmiało skonsultować się z personelem medycznym, który zna stan zdrowia podopiecznego – należy wówczas powiedzieć, jaki to lek, a personel powinien wskazać dalsze kroki. W widocznym miejscu dobrze jest trzymać numery telefonu, pod które można zadzwonić w takiej awaryjnej sytuacji z prośbą o pomoc (lekarz, Pflege Dienst itp.). Istotną kwestią jest zaznajomienie się z objawami, jakie mogą pojawić się u podopiecznego w sytuacji przedawkowania leku lub nieprawidłowego przyjęcia. Pozwoli to szybciej zareagować w sytuacji awaryjnej.

Leki to nie wszystko

Bardzo ważnym aspektem jest również zadbanie o to, aby senior się nie odwodnił. Należy pamiętać o podawaniu seniorowi płynów i przestrzeganiu diety zalecanej przy schorzeniach, na jakie cierpi podopieczny. Należy też pamiętać, aby senior miał odpowiednią ilość wody do popicia leku i aby, podczas przyjmowania leków, nie sięgał np. po kawę czy herbatę.

Praktyką, która pomaga w kontrolowaniu zdrowia seniora i wpływu przyjmowanych leków na jego samopoczucie, jest prowadzenie notatek, w których zawarte są informacje: jakie leki, w jakiej ilości i o jakich porach przyjmuje senior; co je; jaką ma aktywność w ciągu dnia; jakie nietypowe objawy lub zachowania przejawia. Do prowadzenia takich notatek coraz częściej obligują opiekunkę krewni podopiecznego. Jest to bardzo pomocne także przy przejmowaniu opieki przez zmienniczkę. A w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia seniora – może pomóc w szybkim ustaleniu przyczyny.