Praca jako opiekunka osób starszych w Niemczech to coraz bardziej popularny sposób na zarabianie pieniędzy. Na wyjazd za granicę decyduje się wiele osób, które mają predyspozycje do tej pracy (jak np. odpowiedzialność, cierpliwość , szacunek i serce dla osób starszych). Nic dziwnego – jeśli choćby w stopniu podstawowym zna się język niemiecki, to można znacząco podreperować swój domowy budżet. Praca ta jednak ma swoją specyfikę – pobyt poza domem, wśród nowych osób i w nowym otoczeniu, opieka nad starszą czy schorowaną osobą, bariera językowa – mogą stresować zwłaszcza przy pierwszych wyjazdach.

Adaptacja – największy trud w pracy opiekunki

Z rozmów z opiekunkami i opiekunami osób starszych, które wyjeżdżają z naszą agencją Schwester Pflege do pracy, wynika, że najbardziej stresujące są pierwsze dni pobytu na nowej ofercie. To wtedy trzeba się zaaklimatyzować w nowym miejscu, w nowym domu, wśród nowych osób i stawić czoła nowym obowiązkom. Opiekunka nie zna podopiecznego ani jego rodziny – musi więc zbudować dopiero relacje z seniorem i jego bliskimi, zdobyć ich zaufanie i sympatię.

Często, nawet u osób znających dobrze język niemiecki, pojawia się także problem z barierą językową – pierwsze dni często służą temu, aby osłuchać się np. z nowym akcentem. To właśnie na takim początkowym etapie mogą pojawić się chwilowe kryzysy polegające na pogorszeniu się kondycji psychicznej opiekunki.
Tym, co może wzmacniać pogorszenie sytuacji, może być poczucie wyobcowania, związanego z niezrozumieniem (bariera językowa) lub pobytem poza domem czy ojczyzną. Ważnym aspektem, który w pierwszych dniach pobytu na szteli może negatywnie oddziaływać na samopoczucie opiekunki, jest także tęsknota za bliskimi, którzy pozostali w kraju.

Wsparcie z zewnątrz – istotna rola agencji

Właśnie podczas adaptacji w nowym miejscu zarówno początkująca opiekunka osób starszych, jak i zaprawiona w boju opiekunka, która jest na nowej szteli, potrzebuje największego wsparcia. Oczywiście bardzo ważne jest, aby mieć w takich sytuacjach wsparcie od najbliższych, jednak nie tylko rodzina powinna wspomóc opiekunkę w tych początkowych trudnościach, które mogą ją spotkać. Równie ważne jest wsparcie agencji, która pomoże odnaleźć się w nowej pracy, dbając o kwestie związane bezpośrednio z pobytem na szteli.

W Schwester Pflege wychodzimy z założenia, że jako agencja koordynująca proces rekrutacyjny opiekunki osób starszych, która organizuje jej pobyt w miejscu pracy, jesteśmy zobowiązani wspierać nasz personel w tych trudnych momentach, które mogą pojawić się w pierwszych dniach pobytu na nowej szteli. Opiekunki osób starszych, które wyjeżdżają do pracy z naszą agencją, mogą liczyć na nasze wsparcie podczas ich pobytu w Niemczech.

Pomocna ręka koordynatora

W trakcie pobytu za granicą opiekunka osób starszych może liczyć na pełne wsparcie koordynatora – zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej, w Schwester Pflege. Rolą koordynatora jest czuwanie nad przebiegiem oferty i pomoc opiekunce w razie problemów czy trudności w miejscu pracy. Nasza agencja zapewnia dzięki temu wsparcie opiekunkom i opiekunom, służy radą i pomocą, gdy jest to potrzebne. Dbamy oczywiście o kwestie formalne, związane z zatrudnieniem, czy organizacyjne – związane z planowaniem podróży. Troszczymy się jednak także o komfort opiekunki i pomyślny przebieg jej pobytu na szteli.

Masz pytania – skontaktuj się z agencją

Wsparcie koordynatora i agencji ma duże znaczenie szczególnie w trakcie pierwszych dni na ofercie. Mogą oni udzielić informacji organizacyjnych i odpowiedzieć na nurtujące opiekunkę pytania – dotyczące np. rozliczeń z rodziną, czasu wolnego, trudności z podopiecznym. Opiekunki wyjeżdżające z naszą agencją mogą mieć pewność, że zawsze odpowiemy na wszystkie ich pytania. Grunt to nie bać się pytać lub prosić o pomoc czy wsparcie – rolą agencji jest udzielenie tego wsparcia i odpowiedzi na pytania związane z pobytem w pracy za granicą.

Po stronie opiekunki

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że wsparcie agencji jest szczególnie ważne wtedy, gdy pojawiają się nieporozumienia pomiędzy podopiecznym lub jego rodziną a opiekunką. Wówczas czuwamy nad tym, aby respektowane były wszystkie postanowienia wynikające z umowy – tak przez rodzinę, jak i przez opiekunkę. Przy rekrutacji nasza agencja udziela wszelkich informacji na temat oferty, m.in. na temat kondycji podopiecznego i zakresu obowiązków. Dzięki temu opiekunka wie, jak będzie wyglądać jej praca i nie jest narażona na „niespodzianki” na miejscu.

Komplet informacji – większy komfort opiekunki

Ważne jest, aby opiekunka wyjeżdżająca do pracy w Niemczech otrzymała jeszcze przed wyjazdem podstawowe informacje kontaktowe – przede wszystkim numer telefonu do koordynatora, aby opiekunka wiedziała, z kim się kontaktować w razie potrzeby. To z pewnością podnosi komfort opiekunki, bo wie, do kogo może zadzwonić w razie ewentualnych trudności czy pytań związanych z ofertą.

Jesteśmy dla Ciebie

Nie jest możliwe, aby agencja i jej pracownicy w szczegółach znali sytuację opiekunki lub kontrolowali wszystkie aspekty jej pracą za granicą. Jednak opiekunka powinna mieć świadomość, że gdy tylko zajdzie taka potrzeba – pojawią się pytania lub problemy – zawsze może zwrócić się do naszej agencji i otrzymać wsparcie. Wiemy, jak ważne jest poczucie, że opiekunka nie jest sama, zdana na siebie – zespół Schwester Pflege jest do jej dyspozycji.